Dyslexie

Dyslexie, dyscalculie, ADD en ADHD zijn zeer verwant aan elkaar. Soms hebben mensen problemen met lezen en soms een combinatie van een van deze vier. Meestal gaat het om mensen die anders denken. Dyslecten zijn visuele, multidimensionale denkers. Hierdoor zijn ze gevoelsmatiger en creatief en delen dyslecten dezelfde eigenschappen.

Enkele kenmerken van deze eigenschappen zijn:

 

    *  Schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.

    *  Niet 'ver genoeg achter' of 'zwak genoeg' voor gerichte hulp.

    *  Heeft een hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.

    *  Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel

        gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.

   *  Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.

   *  Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.

   *  Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.

   *  Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

   *  Heeft voor complexe situaties en problemen vaak snelle en efficiënte oplossingen.

 

Personen met dyslexie kunnen makkelijker leren lezen en schrijven wanneer ze methoden gebruiken die op hun unieke leerstijl zijn afgestemd.

 

 

Praktijk Meddens is lid van de Davis Dyslexia Association International. Uitsluitend mensen die in dienst zijn bij een gecertificeerde Davis Specialist of mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis® Dyslexia Association International mogen op professionele basis werken met Davis®, Davis® Dyslexia Correction, inclusief Davis® Symbol Mastery, Davis® Orientation Counseling, en Davis® Math Mastery.

 

Praktijk Meddens is geregistreerd lid bij SKJ Kwaliteitsregister jeugd.

Contact

Isabelle Meddens

St. Antoniusstraat 18,

5425 VD de Mortel

Tel: 06-40503348

Mail: isabellemeddens@gmail.com

KvK-nummer: 69644446